NAZWA HANDLOWA: Świerk Skandynawski

NAZWA BOTANICZNA: Picea abies

OBSZAR WEGETACJI: rozmieszczenia świerka skandynawskiego jest szeroki; obejmuje strefę północno-wschodnią europejskiej części b. ZSRR, północno-wschodnią część Półwyspu Skandynawskiego, Ural i Syberię — od rzeki Ural aż do Jenisieju i dalej po Kamczatkę i Wyspy Kurylskie, a na południu w Mandżur po rzekę Amur. Na Ałtaju dochodzi do 300 m n.p.m.

WŁAŚCIWOŚCI:

CIĘŻAR (przy 12% wilgotności) 403 kg / m³

GĘSTOŚĆ DREWNA: 0,47 g/cm³

CHARAKTERYSTYKA: Ze względu na niską gęstość drewno świerka skandynawskiego jest stosunkowo miękkie.

CHARAKTERYSTYKA WYGLĄDU: Jasne z lekko żółtawym zabarwieniem (nazywane jest drewnem białym). Kierunek włókien jest przeważnie prosty, częściowo występują mniejsze lub większe spirale. Zarówno rdzenie jak i pęcherzyki żywicy pojawiają się rzadko (stąd popularność tego gatunku w budowie saun). Sęki są przeważnie małe, koloru żółto-brązowego – mają tendencję do wypadania

ZASTOSOWANIE:

  • elewacje zewnętrzne,
  • podbitki i przegrody balkonowe,
  • podłogi,
  • boazerie.