NAZWA HANDLOWA: Sosna Pospolitadrewno sosna vitis
NAZWA BOTANICZNA: Pinus Sylvestris L.

OBSZAR WEGETACJI: Gatunek ten jest bardzo rozpowszechniony w całej Europie, szczególnie w północnej i w północno-wschodniej, aż do Syberii. Dobrze przystosowuje się do różnych warunków klimatycznych. Nie spotyka się jej tylko na terenach o klimacie wybitnie oceanicznym i w najbardziej na południe wysuniętych częściach Europy. W Polsce sosna pospolita tworzy rozległe drzewostany na północ od lin Kraków – Tarnów – Przemyśl. Jest gatunkiem nizinnym, w górach rośnie do wysokości 600 mnp.

WŁAŚCIWOŚCI:
CIĘŻAR w stanie suchym – 300÷860 kg/m³ po ścięciu – 750÷850 kg/m³
CHARAKTERYSTYKA: Drewno sosnowe jest łatwe w obróbce, sprężyste, o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Drewno cechuje dobra izolacja termiczna i akustyczna.
CHARAKTERYSTYKA WYGLĄDU: Sosna pospolita ma drewno o intensywnie zabarwionej twardzieli. Zwykle z intensywnością zabarwienia rośnie trwałość drewna i wytrzymałość na obciążenia.

ZASTOSOWANIE:

  • żaluzje i okiennice,
  • elewacje zewnętrzne,
  • stolarka otworowa,
  • podłogi.