Thermo-Drewno powstaje w wyniku modyfikacji drewna pod wpływem wysokiej temperatury i pary wodnej. Technologia ta prowadzi do zmiany właściwości drewna polegających na znacznie większej odporności na działanie wody i czynników biologicznych. Materiał powstały w wyniku tego procesu staje się bardzo stabilny i nie podlega wpływowi zmiennej wilgotności środowiska, w którym się znajduje. W uproszczeniu proces polega na działaniu wysokiej temperatury w zakresie od 170°C do 230°C oraz gazu obojętnego i wody. Proces modyfikacji jest całkowicie ekologiczny a produkty uboczne w postaci gazów ulegają spaleniu.

Zaletą drewna modyfikowanego termicznie jest duża odporność na wilgoć jak i degradację biologiczną. Drewno takie posiada wysoką trwałość oraz większe właściwości izolacyjne od tradycyjnego drewna.

ZASTOSOWANE:

  • elewacje zewnętrzne,
  • tarasy,
  • pomosty,
  • place zabaw.

 Thermo-Jesion

Elewacja thermojesion